Araba Gayrımenkul Müdür?
Araba gayrımenkul müdür başlıkları altında inceleme yapılırken; menkul ve gayrimenkul ayrımına ne olduğuna dair ayrıntılı bilgi sunmak önemlidir. Öncelikle menkul kavramının Arapça kökenli bir sözcük olduğu ve taşınabilir mânâsına geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul ise menkul tanımının olumsuzunu ifade ederek taşınmaz anlamı taşımaktadır.
Buna bağlı olarak; ekonomik ve hukuki terimlerde menkul gayrimenkul ayrımının taşınır ve taşınmaz mallara daha iyi kavramlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda arabanın gayrimenkul mi yoksa menkul mi olduğuna dair çeşitli sorular yöneltilmektedir. 

Aslında pek çok maddi değer açısından menkul gayrimenkul ayrımı yapmak önemlidir. Çünkü ekonomik ve hukuki alt yapılar bakımından çeşitli düzenlemeler söz konusu olmaktadır ve buna bağlı olarak değerlere dair çeşitli içerikler ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla yalnızca araba için değil tüm maddi değerli taşınır ve taşınmaz mallar için kolaylıkla ayırt edici olabilecek yöntem yukarıdaki açıklamaya dayanmaktadır.

Menkul Ve Gayrımenkul Nedir?
Menkul ve gayrimenkul nedir açıklamasını yapılmasının ardından arabanın taşınabilir bir maddi değer olması nedeniyle menkul sıfatına girdiği ifade edilebilir. Aslında pek çok mal beyanı için bu ayrım yapılabilir. Ancak kanunlar dahilinde çeşitli düzenlemeler nedeniyle bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. 
Örnek olarak gemi ya da yat gibi ürünler konusunda taşınabilir olduğu için menkul sıfatı yakıştırılmak ile birlikte; yakın dönemde yeni ticaret kanunu ortaya çıkana kadar gemi taşınır bir ürün olmasına rağmen gayrimenkul sıfatında gösterilmekteydi. Dolayısıyla bazı istisnalar bu açıklamaları değiştirebilmektedir.

 Bu açıdan en net cevabı almak için araştırılmak istenen maddi değer içeriğinin gayrimenkul ya da menkul olduğuna dair ayrıntılı sorular sormak daha faydalı olacaktır. Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak; menkul mallar nelerdir sorusu cevaplanır kenara başta olmak üzere telefon, motosiklet, uçak ve televizyon gibi pek çok taşınabilir; aynı zamanda parasal karşılığı olan ürün sayılabilir. 
Gayrimenkul içerikler ise taşınabilir niteliğe sahip olmadığı için taşınmaz sıfatında yer alan ve yine ekonomik olarak belli bir değere karşılık gelen ve nakitte çevrilmesi mümkün olan içerikleri ifade eder. Bunların başında arsa ve bina gibi sistemler sayılabilir.

Menkul Mallara Örnek
Menkul mallara örnek sıralaması yukarıdaki içeriklere ek olarak uzatılabilir. Çünkü taşınabilir ve maddi değer ifade eden çok sayıda ürün bulunmaktadır. Bu ayrımın yapılmasının temel sebebi ise çeşitli düzenlemeler de daha rahat karar verebilmek ve buna bağlı olarak içerik sunabilmektir. Yani daha çok hukuki altyapı ve ekonomik sistemlere dayalı olarak bu tarz belirlemeler gerçekleştirilmektedir. 
Motorlu araç olarak geçen arabalarda hukuki açıdan ve ekonomik bakımdan taşınır bir eşya alması nedeniyle menkul sıfatında değerlendirilmektedir. Motorlu araçlar kendi gücüyle yer değiştirebilme özelliğine sahip eşyaları olduğu için ve aynı zamanda nakite çevrilebilen mallar sıfatında yer aldığı için rahatlıkla menkul içeriğinde değerlendirilebilir. 

Ancak yukarıda ifade edilen gemi örneğinde olduğu gibi her ürünün taşınır ya da taşınmaz olmasına bağlı kalarak menkul ya da gayrimenkul olarak ifade edilmesi doğru değildir. Çünkü hukuki kapsamlar ve kanunlar gereğince farklı adlandırmalar söz konusu olabilmektedir. Bu noktada;  tarla gayrimenkul sayılır mı tarzında özel ve alana dair merak edilen içeriklerin araştırılması çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle tarla gibi içeriklerin taşınmaz olması nedeniyle elbette gayrimenkul sıfatı içerisinde yer almaktadır.
 Menkul ve gayrimenkul alımı yapılırken kısacası taşınır ve taşınmaz olma özelliğine göre değerlendirme yapılmalı ancak bazı istisnaları göz önünde bulundurmak suretiyle daha ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Eski kanunlarda gayrimenkul olarak ifade edilen değerlerin şu anda taşınmaz sıfatıyla adlandırılması ve gerekli hukuki altyapılarda belli koşullar altında düzenlemelere gidilmesi söz konusudur.