Bu Taşınmaz Pasife Alınmıştır Ne Demek?
Özellikle tapu işlemleri alanında sıklıkla incelenen konular arasında yer alan bu taşınmaz pasife alınmıştır ne demek?  Bu ve benzeri bir yazı görüldüğünde topunun aktifliğini kaybetmiş olduğu ve pasif konumda olduğu anlaşılabilir. Peki bu içerik ne anlama gelmektedir? 
Pasife alınması durumunda tapu üzerinde hak sahibi olunan arsayı bölerek yeni tapular ortaya çıkarma imkanı olmaz. Bununla birlikte ifraz işlemi de gerçekleştirilemez. İfraz uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için tapunun aktif durumda olması gerekmektedir.

Temelde tek bir tapusu olan gayrimenkulü daha fazla parçaya bölmek amacıyla yapılan işlem ifraz olarak nitelendirilir. Örnek olarak bir arsa var Ancak bunun bir kısmını satılması amaçlanıyor olabilir. Bu durumda ifraz işlemi ve gerek arsa için tekrar tapu çıkartma uygulaması gerçekleştirilir. Dolayısı ile işlemin sonucunda arsaya ait iki ayrı tapu ve iki ayrı parsel ortaya çıkar.
Ancak arsa pasife alındığı durumda ifraz işlemi yapılamaz ve tekrar aktif duruma getirilmesi gerekir. Pasife alınmış halde olan arsaların tapuları da aynı şekilde pasif biçiminde görülür. Aslında tapuların pasife alınma sebepleri farklılık gösterebilmektedir. Yukarıdaki ifraz işleminde olduğu gibi tevhid işlemlerinde de çeşitli pasife alınma durumları ile karşılaşılabilmektedir. 

Tevhit işlemi ise ifrazın tersine tapu durumunu birleştirme olarak özetlenebilir. Ancak bu aşamada da pasife alınmıştır uyarısıyla karşılaşılabilir. Bu tarz durumlarda kişiye göre farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı ve konu ile ilgilenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iletişim kurularak ayrıntılı bilgi sahibi olunmalıdır. Merkez ile iletişim kurarak durumun neden kaynaklandığını nasıl çözülebileceğine dair bilgi almak gerekir. 

Pasif Parsel Sorgulama
Pasif parsel sorgulama  işlemi günümüzde pek çok içeriğini gerçekleştirilebileceği gibi; internet alanında rahatlıkla görülebilmektedir. Özellikle e-devlet üzerinden tüm işlemlerin gerçekleştirildiği bilinmektedir. E-devlet aracılığı ile Tapu ve Kadastro bölümüne giriş yapılarak mevcut gayrimenkule ait içeriğin herhangi bir bölümünün ya da tamamının pasife alınıp alınmadığı görülebilir.
Gayrimenkul işlemlerinde tevhit işlemi ya da alım satım işlemleri gibi tüm alanlarda belirli prosedürler izlenmekte ve ayrıntılar önemli olmaktadır. Dolayısıyla alana dair bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

Gayrimenkul söz konusu olduğunda belirli kanunlar ve yaptırımlarla hareket edildiği için gerekli olduğu noktalarda buna bağlı olarak sözleşmeler meydana getirilmektedir. Gerek hak sahibini gerekse de işlem yapılan karşı tarafı korumak ve hukuki zeminde bir eylem oluşturabilmek amacıyla meydana getirilen sözleşmeler ve işlemler dahilinde bu tarz içerikler merak konusu olmaktadır.

Aktif Parsel Ne Demek?
Aktif parsel ne demek sorusu konu dahilinde sıklıkla gündeme gelmektedir. Aktif parsel içerikleri söz konusu olduğu takdirde; aksi olan pasif durumda olmadığı ve olağan akışında ilerlediği ifade edilebilir. Yani parsele ait durumların işlenebilir ve açık konumda olduğunu bildirir.

Tapu ve Kadastro müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen pek çok işlem günümüzde e-devlet üzerinden de rahatlıkla izlenebildiği için taşınmaz mallara ait pasiflik ya da aktiflik durumları bu alandan rahatlıkla görüntülenebilir.
Elbette alım satım gibi tüm ayrıntılı işlemler internet üzerinden değil, karşılıklı sözleşmeler biçimde gerçekleştirilmektedir. Ancak internet üzerinden çok sayıda işlemin tamamlanabilmektedir.

Tapu sorgulama gibi farklı başlıklar altında inceleme yapılmak istendiğinde; e-devlet’te tapu işlemleri aracılığıyla kolaylıkla inceleme yapmak mümkündür. Elbette kişinin kendi sayfası üzerinden kendine ait tapuları sorgulaması olanağı bulunmaktadır. 
Kişisel bir alan olarak kabul edilen ve şifresinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği e-devlet sisteminde herkesin kendine ait bilgileri yer almaktadır. Tapu kadastro ile iletişim kurularak da taşınmazlara ait pasiflik ve aktiflik gibi durumları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir.