Evi Satın Aldım Eski Ev Sahibi Evden Çıkmıyor
Ev satın aldım eski ev sahibi evden çıkmıyor tarzında şikayetler sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle yeni halam kişiler bu tarz durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Peki böyle bir durumda ne yapılması gerekir? 

Konut satışı sırasında rastlanan sorunlardan birisi olarak ön plana çıkan evin tahliye edilmemesi durumu can sıkıcı olabilmektedir. Ev boşaltmayan kişinin nasıl çıkarılabileceğini dair yazımızın devamında ayrıntılı şekilde bilgi veriyor olacağız.

Bir daire satın alındığı sırada satan kişi içinde oturuyor ve evden çıkmaya yanaşmıyorsa izlenmesi gereken yöntem kiracı tahliyesi sisteminden farklı ilerlemektedir. Bir kişi kiracısını çeşitli sebeplerden ve haklı gerekçeler nedeniyle evden çıkartmak istediğinde Türk Borçlar Kanunu kira ile ilgili olan hükümlerine dayanarak tahliye davası açması söz konusu olmaktadır. 

Fakat satın alınan evin eski sahibi ile ilgili uygulama farklı olmaktadır. Çünkü bu ikili arasında herhangi bir kiracılık bağlama bulunmadığı için yukarıda ifade edilen kanun içerisine dahil olmaz. Ancak elbette ki durum çözümsüz değildir.

Satın Alınan Evden Ev Sahibinin Tahliyesi
Satın alınan evden ev sahibinin tahliyesi değerlendirildiğinde satın alınmış olan ve tapu işleminin tamamlanmış olduğu bir evde oturan eski ev sahibi ile herhangi hukuki bir bağlantı kalmaz. Bu durumda ev içerisinde herhangi bir hukuki ilişki bulunmadan ve kanuni bir sözleşmeye dayanmadan birilerinin oturduğunu gösterir. 

Dolayısıyla yukarıda ifade edildiği gibi kira ilişkisi kapsamında bir tahliye sebebi gösterilemez. Aynı zamanda yeni ev sahibi ile eski ev sahibi arasında kira bağlamı gibi hukuki bir ilişki söz konusu olmadığı için yeri fuzuli olarak işgal ettiği ifade edilebilir. Bu durumda 3091 sayılı kanun hükümleri gereğince tahliye talep edilebilir.

3091 sayılı kanun; asayiş ve emniyeti aynı zamanda tasarrufa ilişkin olan güvenliği ve kamu düzenini oluşturmaya yönelik bir kanun içeriğidir. Bu kanun gereğince verilmiş olan kararlar mülkiyet açısından bir hak sağlamayan ve yalnızca idari zabıta tedbir niteliğinde yer alan kesin kararlar olmaktadır. Taşınmaz mal olarak geçen evde fiili tasarruf ve hakimiyet esas alınır ve yeni ev sahibinin hakları korunur.

Satın Aldığım Evin Eski Sahibi Evden Çıkmıyor
Satın aldığım eski evin sahibi evden çıkmıyor 2020 yılında konut satışı alanında rastlanan temel sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette her ev satışında bu durum söz konusu olmamakla birlikte pek çok örnekte de rastlanmaktadır. Dolayısıyla tedbirli davranmak da ve buna dair ne gibi önlemler alınacağını dair bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

2021 yılı içerisinde de eski ev sahibi ve yeni ev sahibi arasında bu tarz sorunlar yaşandığı görülmektedir. Ancak fuzuli bir işgal söz konusu olduğu için ve herhangi bir hukuki bağlamda ilişki söz konusu olmadığından dolayı eski ev sahibine kiracı tahliyesine yönelik yapılan işlemler uygulanamaz. 

Bu nedenle 3091 sayılı kanun devreye girer. Bu aşamada tapu sahibi olan yeni ev sahibinin haklarını korumak amacıyla evi herhangi bir hukuki dayanağı olmadan işgal eden eski ev sahibine karşı işlem yapılabilir. Kaymakamlık bu noktada inceleme yaptırır ve oturan kişinin yasal bir hakkı bulunup bulunmadığını inceler. 

Eğer yasal bir hak söz konusu olmadığı tespit edilirse tahliye için idari bir karar oluşturur. Yasanın uygulanması aşamasında toplam 2 aylık müracaat süresi söz konusu olmaktadır. Satın alınmış olan tarihi itibariyle 2 ay süre dolmadan müracaat gerçekleştirilmesi gerekir. Ev sahibinin evi satması sonrasında 2 aylık süre kaçırıldığı taktirde fuzuli işgal şikayeti ile evin tahliyesi mahkeme aracılığıyla istenebilir.